O nás

Našim oborom je osvetlenie a elektroinštalácia. Z toho dôvodu dbáme na optimálne, premyslené a zodpovedné riešenia v oblasti LED osvetlenia a šetrenia prevádzkových nákladov v oblasti osvetlenia už 10 rokov.

Spoločnosť URBANIX s.r.o.

Sme spoločnosť URBANIX s.r.o., ktorá sa špecializuje na priemyselné, športové, verejné a komerčné LED osvetlenie, elektroinštalácie a šetrenie prevádzkových nákladov v oblasti osvetlenia.

Na trhu pôsobíme od roku 2011, sme dynamická, zodpovedná a flexibilná spoločnosť s jednoznačným zameraním. Realizácie našich projektov šetria klientom 60 – 80 % elektrickej energie v oblasti osvetlenia, čo je zaujímavé najmä z ekonomického, ale tiež ekologického hľadiska.

Ciele spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti URBANIX s.r.o. je optimalizácia nákladov spojených s vybudovaním a efektívnym prevádzkovaním vhodného umelého osvetlenia u klientov. Taktiež návrh a inštalácia moderných a kvalitných LED svetelných technológií, ktoré sú vhodne navrhnuté, inštalované a vyžarujú zdravé svetlo. Našim cieľom je aj osvetová činnosť. Kladieme veľký dôraz na vysvetlenie parametrov LED technológie, technických pojmov a v neposlednom rade aj nežiadúcich vplyvov UV a IR žiarenia, blikania a obsah ekologicky nebezpečných a zdraviu škodlivých látok (ortuť, halogén, kryptón a iné…) v dodnes bežne používaných svetelných zdrojoch.

Kvalita

Okrem dodania kvalitnej a overenej technológie dbáme aj na kvalitné služby a dlhodobú spoluprácu. Svietidlá navrhujeme a špecifikujeme každému zákazníkovi na konkrétny projekt. Používame overené a certifikované komponenty popredných svetových výrobcov. Zohľadňujeme veľké množstvo premenných, aby sme navrhli svietidlá naozaj zodpovedne – účel použitia, výška osadenia, doba prevádzky, okolité prostredie, okolitá teplota, mechanické namáhanie a mnohé iné… Hľadáme ideálne riešenie pre optimalizáciu osvetlenia. V rámci poradenstva Vám navrhneme, ktorá technológia je pre váš projekt a vaše potreby optimálna a zároveň vám bezplatne vyhotovíme kalkuláciu návratnosti investície s ohľadom na úsporu elektrickej energie v oblasti osvetlenia. Pri projektoch spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Záruka

Na priemyselnú LED technológiu poskytujeme záruku minimálne 5 rokov. Záruka sa vzťahuje na všetky komponenty a súčasti svietidla. Každú prípadnú reklamáciu posudzujeme individuálne. Pri uplatnení reklamácie zjednáme nápravu v čo najkratšom čase (zvyčajne do 5-7 pracovných dní). Ak ide o ojedinelý chybný produkt, meníme „kus za kus“. Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis a v prípade dohody servisný zásah do 24 hodín. Spoločnosť URBANIX s.r.o. je poistená do výšky 500 000 EUR – zodpovednosť za škodu pre technológiu a inštaláciu.

Inovácie

Chceme sa neustále posúvať dopredu a inovovať. Výskum a vývoj je nová oblasť, ktorá našla svoje miesto v našej spoločnosti. V súčasnej dobe pracujeme na optimalizácii termodynamických vlastností priemyselných LED svietidiel. Miesto kde žijeme má bohatú históriu v oblasti strojárenskej výroby, preto nie je prekvapením že došlo k prirodzenému spojeniu v oblasti osvetlenia a vlastnej výroby. Od roku 2020 sme sa rozhodli postupne digitalizovať naše postupy tak, aby sme využili dostupnú technológiu, zrýchlili a zefektívnili naše procesy. Okrem toho sme vystavali komplete novú firemnú sieť tak, aby bola rýchlejšia a hlavne bezpečnejšia. V súčasnosti plne využívame digitálny audit a digitálne zaznamenanie všetkých potrebných vstupov projektu. Následne prechádzame na digitálnu komunikáciu s klientom, i keď stále preferujeme osobné stretnutie a prezentovanie výstupov projektu.

Čo robíme mimo práce ?