Spoločnosť URBANIX s.r.o.

Už 9 rokov sme špecialistom v oblasti LED osvetlenia a elektroinštalác. Zaoberáme sa predovšetkým vývojom, výrobou, dovozom, predajom a inštaláciou LED svietidiel, s čím súvisí aj ponuka komplexných podporných služieb (poradenstvo, svetelno-technické audity, projekčná činnosť). V druhej divízii URBANIX s.r.o. sa venujeme návrhu, realizáciám a revíziám elektroinštalačných rozvodov, rozvádzačov a bleskozvodov.

Ako moderná a dynamická spoločnosť a jeden z lídrov v tejto oblasti na slovenskom trhu chceme držať krok s vývojom v oblasti LED technológií. Nové trendy a rastúce požiadavky klientov preto pretavujeme do modernejších a stále kvalitnejších produktov a komplexnejších a flexibilnejších služieb.

1. LED osvetlenie od URBANIX s.r.o.

Hlavným zámerom spoločnosti URBANIX s.r.o. je optimalizácia nákladov súvisiacich s osvetlením. Práve vyčíslenie finančného prínosu je kľúčovou časťou každej cenovej ponuky. Všetky diela sa snažíme projektovať tak, aby sa vstupná investícia vrátila ešte počas záručnej doby, čím vieme klientovi úsporu garantovať. Vďaka vysokej svetelnej účinnosti a bezkonkurenčným cenám svietidiel sa návratnosť zväčša pohybuje na úrovni veľmi priaznivých 2 – 3 rokov.

Keďže väčšina našich klientov je z priemyselnej alebo verejnej sféry, veľmi dôležitú rolu popri cene zohráva kvalita osvetlenia. Intenzita osvetlenia, teplota farby, vernosť podania farieb, index oslnenia – to je len malá časť parametrov, ktoré dokážu ovplyvniť celkový pocit zamestnanca z osvetľovacieho systému. Všetky spomenuté a mnohé ďalšie parametre musíme zvážiť pri zodpovednom návrhu osvetlenia a výpočte, ktorý realizujeme v celosvetovo uznávanom softvéri DIALux. Vďaka vysokej spoľahlivosti komponentov od popredných výrobcov elektroniky (Mean Well, Nichia, Philips, Samsung, Osram) potom vieme klientovi poskytnúť na inštaláciu predĺženú záruku a to až do výšky 7 rokov.

2. Elektroinštalačné služby od URBANIX s.r.o.

Naši odborníci Vám vypracujú projektovú dokumentáciu a na základe nej zrealizujú kompletné elektroinštalačné rozvody, rozvádzače alebo bleskozvody, prípadne opravia súčasný nevyhovujúci stav. Následne zabezpečíme pravidelné revízie v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými predpismi tak, aby ste na túto oblasť už viac nemuseli myslieť a mohli ste sa venovať produktívnejším činnostiam.

Čo robíme mimo práce ?