Referencie URBANIX

Referencie obsahujú informácie o úspore vyjadrenej finančne aj v percentách.

Nájdete tu aj údaj o dĺžke návratnosti investície do LED technológie v konkrétnom projekte.