Svetelný návrh – energetický návrh pre fotovoltické systémy –  bezplatné vypracovanie na mieru.

Svetelný návrh

Na základe Vašich údajov navrhneme a vypočítame komplexné riešenie pre osvetlenie, či využitie fotovoltického systému. Zvolíme najoptimálnejšie riešenie rozmiestnenia svietidiel, alebo fotovoltických panelov. Vždy postupujúc na základe platnej legislatívy s dodržaním noriem pre konkrétny typ objektu.

Pre osvetlenie dostanete jasný a realistický výstup v 2D alebo 3D formáte s výpočtom na základe typu miestnosti a rozmiestnenia svietidiel s ohľadom na najvyššiu úsporu energie. Pre fotovoltaické riešenie vám dodáme detailný návrh umiestnenia panelov, predpokladaný výkon a odhadovanú ročnú produkciu energie. Pomôžeme vám znížiť náklady na energiu a zvýšiť energetickú nezávislosť. Súčasťou dokumentácie je aj cenová ponuka od našej spoločnosti.

Sme spoločnosť URBANIX s.r.o., ktorá sa špecializuje na priemyselné, športové, verejné a komerčné LED osvetlenie, elektroinštalácie, šetrenie prevádzkových nákladov v oblasti osvetlenia a fotovoltické systémy.

Na trhu pôsobíme od roku 2011. Sme dynamická, zodpovedná a flexibilná spoločnosť s jednoznačným zameraním – úspora nákladov pre domácnosti aj firmy. Realizácie našich projektov šetria klientom 60 – 80 % elektrickej energie v oblasti osvetlenia. Zároveň prostredníctvom fotovoltických systémov znižujeme náklady elektrickej energie čo je zaujímavé najmä z ekonomického, ale tiež ekologického hľadiska.

Hlavným cieľom spoločnosti URBANIX s.r.o. je optimalizácia nákladov spojených s vybudovaním a efektívnym prevádzkovaním vhodného umelého osvetlenia u klientov a použitím fotovoltických systémov na mieru. Taktiež návrh a inštalácia moderných a kvalitných LED svetelných technológií, ktoré sú vhodne navrhnuté, inštalované a vyžarujú zdravé svetlo. Našim cieľom je aj osvetová činnosť.

URBANIX nie je len práca ale aj  budovanie kolektívu a kamarátskych vzťahov na pracovisku. Ak by ste chceli vidieť niečo viac z našej práce alebo spoločenského života, môžete nás nájsť aj na sociálnych sieťach ako FacebookInstagram či LinkedIn.