Bezplatné vypracovanie energetického návrhu na mieru.

Čo od nás získate?

Na základe Vašich údajov navrhneme a vypočítame komplexné riešenie pre osvetlenie, či využitie fotovoltického systému. Zvolíme najoptimálnejšie riešenie rozmiestnenia svietidiel, alebo fotovoltických panelov, vždy postupujúc na základe platnej legislatívy s dodržaním noriem pre konkrétny typ objektu.

Pre osvetlenie dostanete jasný a realistický výstup v 2D a 3D formáte s výpočtom na základe typu miestnosti a rozmiestnenia svietidiel s ohľadom na najvyššiu úsporu energie. Pre fotovoltaické riešenie vám dodáme detailný návrh umiestnenia panelov, predpokladaný výkon a odhadovanú ročnú produkciu energie, čím vám pomôžeme znížiť náklady na energiu a zvýšiť energetickú nezávislosť. Súčasťou dokumentácie je aj cenová ponuka od našej spoločnosti.