Bezplatné vypracovanie svetelno-technického návrhu, cenovej ponuky a poradenstva presne na mieru.
Ako vyzerá výstup?

V prípade, že je účel špecifický zadajte ho do bunky nižšie.

Čo od nás získate?

Na základe Vašich údajov projekt vypočítame v profesionálnom softvéri pre tvorbu svetelných projektov. Zvolíme vhodný typ a rozmiestnenie svietidiel. Vždy postupujeme na základe platnej legislatívy s dodržaním svetelných noriem na konkrétny typ objektu. Dostanete jasný a realistický výstup v 2D a 3D formáte s výpočtom na základe typu miestnosti a rozmiestnenia svietidiel.

Svetelný návrh v 3D a 2D formáte

Druhou časťou ponuky je cenová kalkulácia spolu s výpočtom úspory a návratnosti investície v prehľadnom dokumente.
Kompletná služba svetelného návrhu je úplne nezáväzná a zadarmo.
Vieme navrhnúť osvetlenie na akýkoľvek objekt, budovu, interiér (priemyselné haly, kancelárie, showroomy…) aj exteriér (benzínové pumpy, športoviská, verejné osvetlenie…)