Certifikáty a ocenenia

Aby sme mohli našu činnosť vykonávať zodpovedne sme držiteľom viacerých certifikátov.

certifikat naturpack

STN EN ISO 14001:2016
EN ISO 14001:2015

Systém environmentálneho manažérstva

STN EN 9001:2016
EN ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality