Podporujeme rôzne športové podujatia a osoby, ktoré to potrebujú.
Na rok 2019 pripravujeme spoluprácu s viacerými neziskovými organizáciami.