Spolupráca s URBANIX

Zrozumiteľne, profesionálne, priamo a ľudsky. Štandardne postupujeme nasledovne ↓

I. Prvý kontakt

Oslovujeme najmä spoločnosti a obce, u ktorých vidíme potenciál na výrazné zníženie a optimalizáciu prevádzkových nákladov v oblasti osvetlenia a zároveň aj na zlepšenie kvality osvetlenia. Ide najmä o priestory osvetlené niekoľko desiatok rokov starými technológiami s nízkou efektivitou, ktoré často už ani nespĺňajú súčasné hygienické a technické normy.

II. Osobné stretnutie

Keďže požiadavky každého projektu sú veľmi individuálne, preferujeme individuálny a osobný prístup. Pri osobnom stretnutí Vám poskytneme všetky potrebné informácie a zároveň zistíme, aké sú požiadavky na osvetlenie z hľadiska Vašich predstáv a z hľadiska noriem.

III. Technický návrh a kalkulácie

Finálny návrh, ktorý prezentujeme klientovi, má formu prehľadného dokumentu obsahujúceho podrobné informácie o navrhovanom type osvetlenia a počte LED svietidiel, ich umiestnení a vypočítanej intenzite osvetlenia v každom bode príslušného objektu. Druhou časťou ponuky je cenová kalkulácia spolu s výpočtom úspory a návratnosti investície.

IV. Prezentácia riešenia

Rovnako ako pred vypracovaním ponuky, aj pri jej prezentácii preferujeme osobné stretnutie, ktoré umožní klientovi zodpovedať akékoľvek prípadné otázky. Na tomto stretnutí spoločne s klientom prejednáme celý návrh. Zároveň má klient možnosť vidieť vzorky navrhovaných svietidiel s možnosťou bezplatne zapožičať vzorku na testovaciu prevádzku.

V. Financovanie projektu

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe máloktorá spoločnosť či obec disponuje rozpočtom, z ktorého si môže dovoliť ihneď zaplatiť modernizáciu osvetlenia. Z toho dôvodu ponúkame možnosť individuálnej dohody financovania. V portfóliu finančných služieb máme viacero výhodných variant financovania.

VI. Realizácia projektu

Aj v tejto fáze myslíme na potreby a možnosti klienta a realizáciu projektu dokážeme prispôsobiť presne na mieru časovým požiadavkám klienta.
V rámci realizačnej činnosti vieme zabezpečiť kompletnú montáž elektroinštalácie, rozvádzačov, LED technológie a revíziu elektrickej inštalácie.

VII. Dodatočné služby a záruka

Naša spolupráca s klientom nekončí ani po odovzdaní projektu. V rámci záručnej doby je zabezpečený dynamický servis. Počas celej doby záruky zabezpečujeme plný servis pre nami inštalovanú časť osvetľovacej sústavy.

Za kvalitou našich produktov si stojíme, preto poskytujeme na naše produkty záruku 2-5 rokov. V prípade poruchového svietidla, vymieňame „kus za kus“ v čo najkratšom možnom čase, zvyčajne do 5-7 pracovných dní.

Požiadajte o svetelno-technický návrh zadarmo presne na mieru Vašim požiadavkám.