Pôvodné osvetlenie

Zákazník využíval 48 kusov výbojkových svietidiel s výkonom svetelného zdroja 400W. Ich reálny celkový príkon je však až 465 W. Príkon všetkých svietidiel bol teda za použitia pôvodného systému osvetlenia 22 320 W. Zákazník priemerne svieti 5 dní v týždni 16 hodín denne (dve zmeny).  Ročné náklady na osvetlenie vypočítame nasledovne:

16h/deň x 5 dní v týždni x 50 týždňov roku x 22 320 W/1000 = 89 280 kWh
Cena za kWh je 0,117 €/kWh a teda 89 280 kWh x 0,117 € = 10 445,76 € za rok

Nové osvetlenie

400W výbojkové svietidlá sme nahradili 150W LED priemyselným svietidlom v počte 48 kusov. Príkon všetkých svietidiel bol teda za požitia nového systému osvetlenia znížený na 7200W. Rovnakým výpočtom sme teda dosiahli hodnotu 3369,60 €

(16 x 5 x 50 x 7200/1000 =  28 800 kWh,   28 800 kWh  x  0,117€ = 3369,60€)

Ročná úspora po výmene osvetlenia je teda 7076,16 € čo predstavuje 67,7%

Čo sa týka celkovej osvetlenosti taktiež sme za použitia správnej optiky dosiahli lepšie podmienky pre pracovníkov. Obrázok 1 ukazuje svetelnú mapu za použitia pôvodného osvetlenia a obrázok 2 ukazuje svetelnú mapu za požitia nového systému.

uspora pri pouziti led osvetlenia  navratnost investicie pri led osvetleni