Prípadová štúdia – Priemyselné LED osvetlenie

Zákazník využíval 48 kusov výbojkových svietidiel s výkonom svetelného zdroja 400W. Ich reálny celkový príkon je však až 465 W. Príkon všetkých svietidiel bol pri použií pôvodného systému osvetlenia 22 320 W. Zákazník priemerne svieti 5 dní v týždni 16 hodín denne (dve zmeny).  Ročné náklady na osvetlenie vypočítame nasledovne:

16h/deň x 5 dní v týždni x 50 týždňov roku x 22 320 W/1000 = 89 280 kWh
Cena za kWh je 0,117 €/kWh a teda 89 280 kWh x 0,117 € = 10 445,76 € za rok

Nové osvetlenie

400W výbojkové svietidlá sme nahradili 150W LED priemyselným svietidlom v počte 48 kusov. Príkon všetkých svietidiel sme teda s použitím nového systému osvetlenia znížili na 7200W. Rovnakým výpočtom sme teda dosiahli hodnotu 3369,60 €

(16 x 5 x 50 x 7200/1000 =  28 800 kWh,   28 800 kWh  x  0,117€ = 3369,60€)

Ročná úspora po výmene osvetlenia je 7076,16 € čo predstavuje 67,7% úsporu

Čo sa týka celkovej osvetlenosti, použitím správnej optiky sme dosiahli lepšie podmienky pre pracovníkov. Obrázok 1 ukazuje svetelnú mapu za použitia pôvodného systému osvetlenia a obrázok 2 ukazuje svetelnú mapu za požitia nového systému osvetlenia.

uspora pri pouziti led osvetlenia

navratnost investicie pri led osvetleni

Pri optimalizácii priemyselného osvetlenia  potrebujeme zvážiť typ vykonávanej zrakovej úlohy , podmienky pracovného prostredia, ale aj ekonomické hľadisko. Výsledkom býva zvýšenie produktivity pracovníkov a zlepšenie bezpečnosti v pracovnom priestore. Na vypracovanie kompletného návrhu osvetľovacej sústavy je nutné vyhodnotenie niekoľkých faktorov, ako napríklad typ zrakovej úlohy, typ pracovného prostredia a množstvo a kvalita pôvodného osvetlenia.

Viac o nás, našej komunite a našich realizáciách nájdete aj na sociálnych sieťach ako FacebookInstagram či LinkedIn,  alebo v sekcii referencie, kde sú diela zatriedené do kategórií priemyselné osvetlenie osvetlenie športovískadministratívne priestorovverejné osvetlenie a fotovoltaikaSúhrn inštalácií LED osvetlenia za posledné obdobie si môžete pozrieť TU.