Návrh LED osvetlenia

Návrh LED osvetlenia Vám vypracujeme na mieru na základe Vašich údajov projekt navrhneme a vypočítame. Zvolíme vhodný typ a optimálne rozmiestnenie svietidiel.

Návrh LED osvetlenia
V prípade, že je účel špecifický zadajte ho do bunky nižšie.

Čo od nás získate?

Na základe Vašich údajov projekt navrhneme a vypočítame. Zvolíme vhodný typ a optimálne rozmiestnenie svietidiel. Vždy postupujeme na základe platnej legislatívy s dodržaním svetelných noriem na konkrétny typ objektu.

Dostanete jasný a realistický výstup v 2D alebo 3D formáte s výpočtom na základe typu miestnosti a rozmiestnenia svietidiel s ohľadom na najvyššiu úsporu energie vrátane cenovej ponuky.

Na trhu pôsobíme od roku 2011. Sme dynamická, zodpovedná a flexibilná spoločnosť s jednoznačným zameraním – úspora nákladov pre domácnosti a firmy. Realizácie našich projektov šetria klientom 60 – 80 % elektrickej energie v oblasti osvetlenia. Zároveň prostredníctvom fotovoltických systémov znižujeme náklady elektrickej energie čo je zaujímavé najmä z ekonomického, ale tiež ekologického hľadiska.

Viac o nás, našej komunite a našich realizáciách nájdete aj na sociálnych sieťach ako FacebookInstagram či LinkedIn,  alebo v sekcii referencie, kde sú diela zatriedené do kategórií priemyselné osvetlenie osvetlenie športovískadministratívne priestorovverejné osvetlenie a fotovoltaikaSúhrn inštalácií LED osvetlenia za posledné obdobie si môžete pozrieť TU.

Hlavným cieľom spoločnosti URBANIX s.r.o. je optimalizácia nákladov spojených s vybudovaním a efektívnym prevádzkovaním vhodného umelého osvetlenia u klientov a použitím fotovoltických systémov na mieru. Taktiež návrh a inštalácia moderných a kvalitných LED priemyselných svietidiel, ktoré sú vhodne navrhnuté, inštalované a vyžarujú zdravé svetlo. Našim cieľom je aj osvetová činnosť.

Kladieme veľký dôraz na vysvetlenie parametrov LED priemyselných svietidiel, technických pojmov (lux, lúmen alebo kandela…) a v neposlednom rade aj nežiadúcich vplyvov UV a IR žiarenia, blikania „flickering“ a obsah ekologicky nebezpečných a zdraviu škodlivých látok (ortuť Hg, halogén , kryptón Kr a iné…) v dodnes bežne používaných svetelných zdrojoch. Medzi naše ďalšie ciele patrí energetické poradenstvo a čiastočná energetická sebestačnosť objektov prostredníctvom projektovania a inštalácie fotovoltických systémov ongrid, hybrid ale aj offgrid. Preferujeme obnoviteľné zdroje energie s ohľadom na zmysluplnosť a maximálnu využiteľnosť, efektivitu, funkčnosť a bezpečnosť pre našich klientov.