Návrh LED osvetlenia vám vypočítame na mieru.

 

V prípade, že je účel špecifický zadajte ho do bunky nižšie.

Čo od nás získate?

Na základe Vašich údajov projekt navrhneme a vypočítame. Zvolíme vhodný typ a optimálne rozmiestnenie svietidiel. Vždy postupujeme na základe platnej legislatívy s dodržaním svetelných noriem na konkrétny typ objektu.

Dostanete jasný a realistický výstup v 2D a 3D formáte s výpočtom na základe typu miestnosti a rozmiestnenia svietidiel s ohľadom na najvyššiu úsporu energie vrátane cenovej ponuky.