LED priemyselné svietidlá – Modernizácia priemyselných a administratívnych priestorov sa stáva pre mnohé spoločnosti strategickým krokom s cieľom dosiahnuť zvýšenú efektívnosť, bezpečnosť a udržateľnosť. Investície v desiatkach tisíc eur smerujú do oblastí automatizácie, digitalizácie procesov a implementácie inteligentných riadiacich systémov. Firmy aktívne hľadajú inovatívne riešenia na znižovanie environmentálnej stopy prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z najefektívnejších a rýchlo implementovateľných opatrení na zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie celkového pohodlia zamestnancov je výmena osvetlenia.

LED svietidlá

LED svietidlá

Vysoká efektivita, krátka návratnosť
LED priemyselné svietidlá sú všeobecne známe svojou vysokou energetickou efektívnosťou. Jedná sa o technológiu s obrovským potenciálom napredovať. My v URBANIX s.r.o. používame svietidlá, ktorých efektívnosť sa pohybuje aktuálne až do hodnoty 190lm/W. S týmto úzko súvisí aj doba návratnosti. Jej zistenie je jednoduché, vypočítame ju ako podiel výšky investície k ročnej úspore tejto investície. Priemerná návratnosť pri prechode z halogénových svietidiel na LED sa pri našich projektoch pohybuje okolo 2 rokov.

Dlhá životnosť, minimálna údržba
Jednou zo základných predností LED technológie je výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi, čo minimalizuje potrebu ich častej výmeny. Naše LED svietidlá garantujú minimálnu životnosť 50 000 hodín. Pri troj-zmennej prevádzke 5 dní v týždni teda svietidlá vydržia minimálne 8 rokov. Pri administratívnych budovách, kde sa svieti približne 8 hodín denne, je životnosť LED technológie viac ako 20 rokov. Nižšia potreba údržby predstavuje okrem úspory nákladov na samotnú údržbu aj menšie prestoje vo fungovaní výrobných liniek.

Inteligentná regulácia osvetlenia
Inteligentné riadenie vieme implementovať aj v oblasti osvetlenia. Denné svetlo je pre človeka nenahraditeľné, no jeho nevýhodou je premenlivosť. Práve tento systém umožňuje dynamické riadenie osvetlenia podľa faktorov, akými sú denné svetlo, vonkajšie podmienky, ale aj pohyb v miestnosti, alebo nastavené časové harmonogramy.

Optimalizácia osvetlenia na mieru:
Nedávajte 10 svetiel tam, kde ich stačí 7
Využite možnosť bezplatného svetelno-technického auditu od URBANIX, ktorý zahŕňa individuálny návrh osvetlenia prispôsobený účelu miestnosti a jej svetelným parametrom. Svetlá navrhujeme s ohľadom na extrémne podmienky, vrátane vysokých teplôt a prašného prostredia. Okrem toho vám projekt poskytne vypočítanú návratnosť investície, umožňujúc vám získať prehľad o očakávaných výsledkoch pred samotným rozhodnutím o investícii.

Autor článku :

Dorota Ďurišová

Dorotka Ďurišová