Nemocnice a zdravotnícke zariadenia spotrebujú značné množstvo energie na zaistenie bezpečného a prijemného prostredia pre pacientov zamestnancov a návštevníkov. Vyváženie požiadaviek na zníženie prevádzkových nákladov, splnenie prísnych hygienických a bezpečnostných noriem. Zároveň zabezpečenie príjemného prostredia pre pacientov môže pre nemocnice znamenať značnú výzvu. Mnohé nemocnice a zdravotnícke zariadenia teda prechádzajú na LED technológiu, pretože dosiahnutie týchto požiadaviek je použitím LED systémov oveľa jednoduchšie. Zistilo sa, že osvetlenie, vykurovanie a ohrev vody predstavuje až 65% nákladov týchto zariadení. Výmena osvetlenia je jednou z najjednoduchších možností na zabezpečenie úspory energie.  Implementáciou LED technológii majú nemocnice potenciál ušetriť peniaze, zvýšiť energetickú účinnosť a zlepšiť životné prostredie.

V porovnaní so žiarivkami alebo halogénovými svietidlami, LED systémy dokážu znížiť spotrebu elektrickej energie až o 70% a zároveň vzhľadom na dlhšiu životnosť znížiť aj náklady na údržbu. LED svietidlá majú taktiež z pravidla 5-10 ročnú záruku v závislosti od frekvencie používania. Celkovo môžu úspory energie a údržby viesť k veľmi krátkej dobe  návratnosti investície a po uplynutí tejto doby môžu ušetrené peniaze byť použité do iných oblastí na zvýšenie komfortu pacienta a personálu.

Pre manažérov zdravotníckych zariadení je dôležitý vplyv osvetlenia na zdravie pacienta a na komfort pracovníkov. Je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi osvetlením, ktoré je pre nás biologicky najlepšie a svetlom, ktoré potrebujeme na vykonávanie náročných činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci nemocníc.  Lekári a sestry vyžadujú kvalitné a jasné svetlo, aby mohli poskytovať náležitú starostlivosť. Pacienti, na druhej strane potrebujú osvetlenie vhodné na rekonvalescenciu a oddych.

LED systémy je možné jednoducho ovládať, čo pomáha nájsť túto rovnováhu. Tri z najdôležitejších možností ovládania osvetľovacích systémov je stmievanie, zmena teploty osvetlenia (CCT) a s tým súvisiaci index podania farieb (CRI). Správnym nastavením teploty a intenzity osvetlenia vieme dosiahnuť rovnováhu medzi pohodlím pacienta a výkonnosťou personálu. Je dokázané, že teplejšie svetlo (3000K-4000K) vytvára príjemné prostredie na oddych zatiaľ čo studenšie svetlo (4000K- 6000K) podporuje pracovníkov k vyššej výkonnosti. Lekári a sestry navyše vyžadujú osvetlenie s vysokými hodnotami indexu podania farieb. Tento index sa určuje hodnotami od 1-100 kde čím vyššie číslo tým lepšia ostrosť a lepšie podanie farieb. Žiarivky majú hodnotu pohybujúcu sa medzi 52-75, kým LED osvetlenie ponúka z pravidla najmenej hodnotu 80. Niektoré systémy dokonca až 90.

V priebehu posledných pár rokov sa LED technológia stala preferovaným riešením aj v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Toto riešenie môže efektívne zaistiť bezpečnosť a pohodlie pracovníkov, pacientov a návštevníkov a zároveň šetriť peniaze. Vďaka dlhej životnosti a možnostiam ovládania umožňujú LED svietidlá dosiahnutie značnej úspory energie.