Modernizácia osvetlenia je v dnešnej dobe jednou z kľúčových oblastí  pri rozvíjaní firmy. Novšie a ekologickejšie svietidlá vyžarujú silnejšie svetlo, preto sú LED panely obľúbenou formou osvetlenia, hlavne pre kancelárske priestory. Taktiež sú ľahko využiteľné v hoteloch, bytoch a domoch.

LED panely - farmaceutický sklad

LED panely – farmaceutický sklad

Obr. 1 Realizácia výmeny LED osvetlenia v skladových priestoroch z roku 2021.

Výhody LED panelov

LED panely majú niekoľko výhod oproti halogénovým alebo žiarivkovým svietidlám. Výberom LED technológie získame konkrétne výhody ako napríklad:

Životnosť – životnosť žiarivkovej trubice sa pohybuje v intervale 15 000- 30 000 hodín. Aj keď sa to môže zdať dostatočné, životnosť LED technológie sa pohybuje v intervale 50 000-100 000 hodín, čo je markantný rozdiel.
Spotreba elektrickej energie – šetrenie nákladov- to je jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere osvetlenia. LED panely sú až o 90% efektívnejšie a spotrebujú až o 50% menej elektrickej energie v porovnaní s klasickými žiarivkovými trubicami.
Udržateľnosť – používanie LED panelov pomáha znižovať negatívny vplyv na životné prostredie.
Rovnomernosť – LED panely majú svetlo rozložené po celom povrchu, a teda distribuujú svetlo rovnomerne, čo prispieva k zrakovej pohode užívateľa.
Stmievanie – ide o výbornú funkciu, ktorá poskytuje možnosť nastaviť  atmosféru a zrakovú pohodu v miestnosti. Optimalizuje vplyv umelého osvetlenia voči  prirodzenému osvetleniu a zabraňuje nadmernej tvorbe svetelného smogu.
Farba svetla – je k dispozícii škála od 2800-6500K. Najčastejšie sa môžeme stretnúť so zavedenými štandardami v hodnotách 3000K, 4000K a 6000K
Odolnosť – LED panely sú odolné voči nárazom a mechanickému poškodeniu v porovnaní s klasickými žiarivkovými svietidlami.

Použitie LED panelov
LED panely sú jednou z najuniverzálnejších možností osvetlenia interiéru vzhľadom na ľahkú montáž do kazetových a sadrokartónových stropov. V prípade potreby ich môžeme inštalovať aj do montážnych rámov na betónový povrch.

Uvedieme niekoľko príkladov použitia z praxe spoločnosti URBANIX s.r.o.

  • Hotely a recepcie – s funkciou stmievania je možné podľa potreby počas dňa nastaviť atmosféru v hotelových halách a na recepciách.
  • Kancelárie – v kanceláriách je potrebné dostatočne jasné osvetlenie, ktoré neoslňuje.
  • Maloobchodné a veľkoobchodné prevádzky – dôraz kladený na dostatočné osvetlenie produktov
  • Nemocnice – v špeciálnych priestoroch je potrebné dostatočné osvetlenie nielen na operačných sálach, ale aj na jednotlivých izbách a oddeleniach.
  • Športoviská – pomocou LED panelov je možné vhodne osvetliť napríklad fitness centrá a stolnotenisové haly, prípadne sociálne priestory ako napríklad šatne, toalety a umyvárne.
LED panely - administratíva

LED panely – administratíva

Obr. 2 Realizácia výmeny LED osvetlenia v kancelárskych priestoroch z roku 2020.

Hodnota URG
Hodnota UGR (Unified Glare Rating) určuje mieru oslnenia od svietidiel a iných zdrojov svetla a mieru komfortu užívateľa. Pohybuje sa v rozmedzí od 5-40. Pre kancelárske priestory je ideálna hodnota menej ako 19, preto sú LED panely najlepšou voľbou pre tento typ priestorov.

Núdzové osvetlenie
LED panely disponujú aj touto možnosťou. Núdzové osvetlenie je pripojené k napájaciemu zdroju budovy na nepretržité nabíjanie batérii v núdzových moduloch. Svetlá teda zostávajú rozsvietené aj počas prípadného výpadku elektrického prúdu a umožňujú bezpečnú evakuáciu pracovníkov z budovy.