FOTOVOLTAIKA NA DOM – AKO VYBRAŤ SYSTÉM S DLHODOBOU PERSPEKTÍVOU

Fotovoltaika na dom ako obnoviteľný zdroj energie sa stala populárnym riešením pre domácnosti a firmy, ktoré túžia po znížení nákladov na energie, udržateľnosť a menšiu závislosť od konvenčných energetických zdrojov. Predstava, že naša domácnosť, či prevádzka, budú užívať týchto výhod len vďaka slnečným lúčom je nesmierne pútavá. V dnešnom svete, ktorý hľadá trvalo udržateľné možnosti, sa fotovoltaika stala symbolom inovácie a zodpovednosti.

Nárast záujmu o túto technológiu priniesol okrem iného aj rozmach firiem a svojpomocne zhotovených projektov. Ako ale premyslieť projekt tak, aby bol pre konečného užívateľa skutočne zmysluplný? V tomto článku sa zameriame na to, ako správne vybrať vhodný fotovoltaický systém s prihliadnutím na možné zmeny využitia energie v budúcnosti.

Fotovoltaika na dom

Fotovoltaika na dom

1. Zvážte polohu a dispozície nehnuteľnosti
Geografická poloha, ako aj sklon, typ a orientácia strechy sú veľmi dôležitými prvkami pri strategickom plánovaní fotovoltaického projektu. Aké je množstvo slnečného žiarenia vo Vašej oblasti? Má Vaša strecha vhodnú orientáciu a sklon? Je nutné konštrukciu prispôsobiť tak, aby bola dosiahnutá požadovaná výkonnosť panelov? Je v okolí stavby objekt, ktorý bude v určitom čase dňa tieniť na strechu? Toto všetko ovplyvní výkonnosť panelov a tým pádom aj zmysluplnosť investície.

2. Analyzujte svoj energetický profil
Ďalším nevyhnutným prvkom, ktorý treba pri vytváraní návrhu systému vziať do úvahy, je energetický profil domácnosti, alebo prevádzky, ktorá plánuje využívať solárnu energiu. Premýšľať treba najmä nad množstvom spotrebovanej elektrickej energie v rôznych časových obdobiach, definovať hlavné spotrebiteľské časy v priebehu dňa, ale aj sezónne výkyvy v rámci roka.

energetický-profil

Energetický profil

3. Myslite na budúcnosť
Zváženie budúcich plánov pridáva projektu dlhodobú perspektívu a zabezpečuje, že fotovoltaika na dom pre Vás nebude len aktuálnou investíciou, ale aj dlhodobým riešením. Pri navrhovaní systému je dôležité zabezpečiť dostatočnú kapacitu a flexibilitu pre budúce zmeny vo vyššie spomenutom energetickom profile. Môže to byť zmena typu vykurovania, prírastok v rodine a následná materská dovolenka, alebo nákup a vybudovanie nabíjacej stanice pre elektrické vozidlo.

4. Preskúmajte legislatívne rámce
Zvýšenie počtu inštalácií v posledných rokoch má za následok neustále meniacu sa legislatívu.
Distribučné spoločnosti uplatňujú odlišné požiadavky v jednotlivých oblastiach Slovenska – čo kladie aj na jednotlivcov, aj na inštalačné firmy nároky na konštantné vzdelávanie v tejto oblasti.

5. Venujte pozornosť precíznej inštalácii
Voľba kvalitných, vhodných komponentov a ich správna integrácia do systému zabezpečia predĺženie životnosti systému a v neposlednom rade ochranu majetku a zdravia. Napríklad úprava bleskozvodu s ohľadom na umiestnenie panelov je základnou podmienkou pre získanie poistnej ochrany. Pokiaľ sa rozhodnete osloviť inštalačnú firmu, dbajte na to, aby projekt realizovali s ohľadom na všetky dôležité detaily – použitie správnych a bezpečných istiacich prvkov, poistkových odpínačov, úprava a prípadné vybudovanie bleskozvodu a uzemňovacej sústavy, samozrejmosťou by mala byť projektová dokumentácia a revízna správa.

inštalácia-fotovoltiky

Precízna inštalácia

6. Informujte sa o dostupných dotáciách
Monitoring dotačných schém môže byť obtiažne vzhľadom na neustále meniace sa informácie a ich množstvo v obehu. Napriek tejto výzve však odporúčame usilovať sa získať detailné informácie o dostupných dotáciách, ich presných výškach a podmienkach na udelenie. Získanie dotácie vie zohrať kľúčovú úlohu pri optimalizácii investičných nákladov.

V súčasnosti je maximálna výška dotácie na fotovoltaické panely pre rodinné domy 4025€ a pre spoločnosti 70 000€. Pre získanie dotácie je potrebné splniť podmienky stanovené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou – SIEA.

Vyriešenie komplexných otázok spojených s optimálnym výberom fotovoltaického systému predstavuje výzvu. Ako spoločnosť, ktorá dlhodobo verí v silu obnoviteľných zdrojov sme sa rozhodli byť pre súkromné osoby, ale aj pre spoločnosti, v tejto výzve partnerom. Namiesto preddefinovaných balíčkových riešení Vám ponúkame individuálny prístup. Pomôžeme s vybavením pri administratívnych úkonoch, dodržíme kritériá, ktoré vyžadujú distribučné spoločnosti a dáme pozor na správne a bezpečne prevedenú inštaláciu, s následnou revíziou systému.

Pridajte sa k nám na ceste za udržateľnou budúcnosťou a nechajte si vypracovať bezplatnú štúdiu na www.studia.urbanix.eu.

Autor článku :

Dorota Ďurišová

Dorotka Ďurišová