Prípadová štúdia, obec

Pôvodný typ osvetlenia

  • Sodíková výbojka 150W | 72 ks
  • Sodíková výbojka 70W | 110 ks

Riešenie

  • LED svietidlo 55W | 89 ks
  • LED svietidlo 33W | 120 ks

Aplikácia

Modernizácia osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia v obci, vrátane osvetlenia priechodov pre chodcov. Výkon LED svietidiel a ich rozmiestnenie je navrhnuté tak, aby medzi jednotlivými svetelnými zdrojmi nevznikali nedostatočne osvetlené miesta ako pri pôvodnom osvetlení obce. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť svetelné body.

Výsledky

Napriek navýšeniu počtu svetelných bodov o 27 nových sa dosiahne úspora elektrickej energie 43,68% oproti pôvodnému systému osvetlenia, čo predstavuje finančnú úsporu 5 082 € ročne.

Vďaka zníženiu ročnej spotreby elektrickej energie o 25 410 kWh ročne sa ušetrí viac ako
12 679 kg emisií CO2 za rok.

Návratnosť investície za predpokladu 100% financovania obcou je necelých 11 rokov. V prípade spolufinancovania cez granty je možné návratnosť znížiť na obdobie medzi 2 – 3 roky.

Vďaka rovnomernejšiemu a kvalitnejšiemu osvetleniu ciest, chodníkov a priechodov pre chodcov sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky a chodcov a zároveň sa zníži hodnota nežiaduceho svetelného smogu nad obcou.