Veľkosť FV systému  – 10kW.
Orientácia FV panelov – juh so sklonom 17 a 10°.
Typ strechy –  plochá.
Typ krytiny  – asfaltové pásy.