Veľkosť FV systému  – 10kW.
Batérie – 17,8kWh.
Orientácia FV panelov – juh  a západ so sklonom 25°.
Typ strechy –  valbocá.
Typ krytiny  – falcovaný plech.