Veľkosť FV systému  – 8kW.
Batérie – 11,6kWh.
Orientácia FV panelov – východ a západ s o sklonom 30°.
Typ strechy –  sedlová.
Typ krytiny  – falcovaný plech.