Veľkosť FV systému  – 10kW.
Batérie – 11,6kWh.
Orientácia FV panelov – juhovýchod 7°.
Typ strechy –  pultová.
Typ krytiny  – falcovaný plech.