Veľkosť FV systému  – 10kW.
Batérie –11,6kWh.
Orientácia FV panelov –  JV a JZ  so sklonom 15°.
Typ strechy –  valbová.
Typ krytiny  – škridla.