Veľkosť FV systému  – 10kW.
Batérie – 11,6kWh.
Orientácia FV panelov – JV a JZ so sklonom 18°.
Typ strechy –  valbová.
Typ krytiny  – škridla.