Veľkosť FV systému  – 10kW.
Batérie – 6,2kWh.
Orientácia FV panelov – východ a západ s o sklonom 19°.
Typ strechy –  rovná.
Typ krytiny  – fatrafol.