Shortcast #1

O URBANIX, kde inštalujeme LED osvetlenie, čo všetko treba vedieť pred inštaláciou LED

Dĺžka 2:45

 

TEXTOVÁ VERZIA:

Našim dnešným hosťom je pán Michal Urban, konateľ spoločnosti URBANIX s.r.o, ktorá sa zaoberá osvetlením a elektroinštaláciou. Vítam Vás pán Urban, dobrý deň. Ďakujem pekne, želám poslucháčom pekný deň.

  • Čím sa zaoberá Vaša spoločnosť tak trošku do podrobnejšia, ja som to tak zjednodušil na začiatku.

Naša spoločnosť URBANIX s.r.o. sa špecializuje na šetrenie prevádzkových nákladov v oblasti osvetlenia, špecializujeme sa hlavne na priemyselné osvetlenie, športové osvetlenie, verejné osvetlenie a administratívu. Zaoberáme sa takisto aj elektroinštaláciami, to znamená silnoprúdom, slabobrúdom, bleskozvodmi a riešime revízie a projektové činnosti.

  • Kde všade inštalujete LED technológie osvetlenia?

Nadviazal by som na to, čo som už spomenul, riešime hlavne priemysel, šport, administratívu a verejné osvetlenie. To znamená, že v priemysle riešime hlavne výrobné haly, skladové haly, rôzne odstavné plochy, alebo exteriérové plochy okolo priemyselných objektov. Takisto riešime športoviská, či už interiérové alebo exteriérové. Tam môžem spomenúť futbalové ihriská, atletické dráhy, multifunkčné ihriská, tenisové haly, alebo akékoľvek športoviská. Pri verejnom osvetlení riešime komunikácie, chodníky, parky a zariadenia, ktoré vlastne spravuje verejná správa.

Čo sa týka administratívy, tak tam riešime obchodné priestory, administratívne budovy, zázemia týchto budov a samozrejme všetky časti s tým spojené to znamená napríklad aj osvetlenie sociálnych zariadení.

  • Čo všetko by mal človek vedieť predtým ak si chce zabezpečiť LED osvetlenie pre svoju firmu?

Naša spoločnosť pre klientov ponúka naozaj komplexné svetelné riešenia. To znamená, že sme projektovo zameraný a riešime projekty ako celok. Riešime bezplatnú obhliadku priestorov, svetelno-technický výpočet, návrh riešenia, samozrejme vypracujeme komplet dokumentáciu.

Pod dokumentáciou spomeniem, že klient od nás dostane cenovú kalkuláciu, výpočet návratnosti, výpočet úspory a všetky tieto kroky sú bezplatné. Následne realizujeme inštaláciu danej technológie a čo sa týka ďalšieho postupu, tak riešime revíziu až po konečný projekt reálneho vyhotovenia. Ja by som rád ešte spomenul jednu vec a to je to, že či človek potrebuje niečo vedieť predtým. V princípe nepotrebuje, nám stačí len chuť spolupracovať a všetko ostatné vieme klientovi vysvetliť. Veľmi kladieme dôraz na to, aby bol klient v jednoduchosti informovaný o tom, aké technológie sú aktuálne, akým spôsobom mu vieme čo najviac poradiť a akým spôsobom vie z rekonštrukcie, alebo z nového osvetlenia vyťažiť čo najviac.