Výmena osvetlenie v priemyselnej hale

Pri tomto projekte sa kládol dôraz na vysokú odolnosť a životnosť priemyselného LED osvetlenia

Alusteel, spol. s r.o.

Koľko sa nám poradilo ušetriť?

We have the best instructors

Okrem zvýšenia bezpečnosti na pracovisku bola zásadná podmienka na ušetrenie elektrickej energie z osvetlenia.

Pôvodné osvetlenie

Vysoká spotreba energie a náklady na údržbu bol impulz pre klienta na výmenu osvetlenia.

Ušetrili sme

69,3% oproti pôvodnému typu osvetlenia

Pokles ročnej spotreby

Pôvodné výbojkové osvetlenie

Nespĺňalo bezpečnostné a výkonnostné parametre, hlavným dôvodom na výmenu bola vysoká spotreba energií a náročná údržba.

pôvodné výbojkové osvetlenie
URBANIX

Stačí vyplniť základné údaje a náš špecialista na výpočet osvetlenia a návrhy.