Kariéra v URBANIX®

Služby

Pošli nám životopis a keď sa u nás objaví nová ponuka kontaktujeme ťa.

Máš záujem pracovať v URBANIX? Pošli nám životopis.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Zaškrtnutím príslušného políčka pod registračným formulárom a kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov so správou, spracúvaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom URBANIX s.r.o., Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce, IČO: 46 413 421, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., Vložka číslo: 55607/L (ďalej len „URBANIX“) uvedených v tomto dotazníku, životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla URBANIX za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@urbanix.eu. Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 3 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nebude odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí vyššie uvedenej doby budú Vaše údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Zároveň som bol/bola informovaná o spracúvaní osobných údajov.